White and Silver Kimono

$27.99

White Short sleeve maxi length kimono with silver pinstripes